Malta Weather - Malta Airport Met Office

DETAILED 3-DAY FORECAST FOR MARINERS

TBASSIR DETTALJAT GĦAS-SAJJIEDA (TLETT IJIEM)

Issued at Luqa on Friday 25 July 2014 (Valid for 50 nautical miles radius around Malta) Maħruġ minn Luqa Il-Ġimgħa 25 ta' Lulju 2014 (għall-ibħra madwar Malta sa 50 mil nawtiku)
Friday 25 July 2014
Il-Ġimgħa 25 ta' Lulju 2014
Warnings: Twissijiet: Nil Xejn
General Situation: Sitwazzjoni Ġenerali: A ridge of high pressure from central Europe to Libya moves eastwards, as an area of low pressure over Algeria will extend towards Sardegna. Firxa ta' pressjoni għolja miċ-ċentru tal-Ewropa sal-Libja tersaq lejn il-Lvant, filwaqt li arja ta' pressjoni baxxa fuq l-Alġerija se testendi lejn Sardinja.
Weather: Temp: Partly cloudy, becoming mainly fine with increasing high clouds in the evening. Ftit imsaħħab, li jsir il-biċċa l-kbira sabiħ bi sħab għoli li jiżdied filgħaxija.
Visibility: Viżibilità: Good Tajba
Wind: Riħ: Variable mainly Westerly to Southwest force 2 to 3 backing Southwest to South, becoming South to Southeast force 3 to 4 overnight. Varjabbli l-biċċa l-kbira mill-Punent għal-Lbiċ forza 2 għal 3 li jdur mil-Lbiċ għan-Nofsinhar, u jsir min-Nofsinhar għax-Xlokk forza 3 għal 4 mal-lejl.
Sea: Baħar: Slight Ħafif
Swell: Imbatt: Negligible Ftit li xejn
Sea Temperature: Temperatura Tal-Baħar: 25 °C
Saturday 26 July 2014
Is-Sibt 26 ta' Lulju 2014
Weather: Temp: Partly cloudy locally rather cloudy at times, with various amounts of high cloud Ftit imsaħħab, lokalment pjuttost imsaħħab kultant, b'ammont varjabli ta' sħab għoli.
Visibility: Viżibilità: Good Tajba
Wind: Riħ: South to Southeast force 3 to 4 locally force 4 to 5, veering South to Southwest during the night Nofsinhar għax-Xlokk forza 3 għal 4 lokalment forza 4 għal 5, li jdur min-Nofsinhar għal-Lbiċ mal-lejl
Sea: Baħar: Slight to moderate becoming moderate Ħafif għal moderat li jsir moderat
Swell: Imbatt: Negligible becoming low South Southeast Ftit li xejn li jsir baxx min-Nofsinhar ix-Xlokk
Sunday 27 July 2014
Il-Ħadd 27 ta' Lulju 2014
Weather: Temp: Possibly misty at first, becoming fine. Possibilment imċajpar għall-ewwel, li jsir sabiħ.
Visibility: Viżibilità: Generally good Ġeneralment tajba
Wind: Riħ: West to Northwest force 3 to 4 locally force 4 to 5, veering North to Northwest Punent għall-Majjistral forza 3 għal 4 lokalment forza 4 għal 5, li jdur mit-Tramuntana għall-Majjistral
Sea: Baħar: Moderate Moderat
Swell: Imbatt: Low South Southeast becoming low West Northwest Baxx min-Nofsinhar ix-Xlokk li jsir baxx mill-Punent Majjistru