Malta Weather - Malta Airport Met Office

DETAILED 3-DAY FORECAST FOR MARINERS

TBASSIR DETTALJAT GĦAS-SAJJIEDA (TLETT IJIEM)

Issued at Luqa on Saturday 30 August 2014 (Valid for 50 nautical miles radius around Malta) Maħruġ minn Luqa Is-Sibt 30 t' Awwissu 2014 (għall-ibħra madwar Malta sa 50 mil nawtiku)
Saturday 30 August 2014
Is-Sibt 30 t' Awwissu 2014
Warnings: Twissijiet: Nil Xejn
General Situation: Sitwazzjoni Ġenerali: High pressure over the central Mediterranean and Libya will persist Pressjoni għolja fuq iċ-ċentru tal-Mediterran u l-Libja se tippersisti
Weather: Temp: Partly to rather cloudy becoming partly cloudy Ftit jew wisq imsaħħab li jsir ftit imsaħħab
Visibility: Viżibilità: Generally good Ġeneralment tajba
Wind: Riħ: Mainly South to Southeast force 2 to 3 becoming variable L-aktar min-Nofsinhar għax-Xlokk forza 2 għal 3 li jsir varjabbli
Sea: Baħar: Slight Ħafif
Swell: Imbatt: Low Northwest at first becoming negligible but locally low Northeast in east of area for some time in the morning Baxx mill-Majjistral għall-ewwel li jsir ftit li xejn imma lokalment baxx mill-Grigal fil-Lvant tal-inħawi għal xi ħin filgħodu
Sea Temperature: Temperatura Tal-Baħar: 27 °C
Sunday 31 August 2014
Il-Ħadd 31 t' Awwissu 2014
Weather: Temp: Partly cloudy, locally rather cloudy at first, and with increasing high clouds overnight Ftit imsaħħab, lokalment pjuttost imsaħħab għall-ewwel, u bi sħab għoli li jiżdied mal-lejl
Visibility: Viżibilità: Good Tajba
Wind: Riħ: Variable force 2 to 3 becoming West to Southwest and locally force 3 to 4 Varjabbli forza 2 għal 3 li jsir mill-Punent għal-Lbiċ u lokalment forza 3 għal 4
Sea: Baħar: Slight Ħafif
Swell: Imbatt: Negligble Ftit li xejn
Monday 01 September 2014
It-Tnejn 01 ta' Settembru 2014
Weather: Temp: Cloudy becoming mainly fine Imsaħħab li jsir il-biċċa l-kbira sabiħ
Visibility: Viżibilità: Good Tajba
Wind: Riħ: Westerly force 3 to 4 veering West Northwest and gradually increasing to force 5 or 6 by evening Punent forza 3 għal 4 li jdur mill-Punent Majjistru u gradwalment jiżdied għal forza 5 għal 6 sa filgħaxija
Sea: Baħar: Slight to moderate becoming rough Ħafif għal moderat li jsir qawwi
Swell: Imbatt: Negligble becoming low Northwest Ftit li xejn li jsir baxx mill-Majjistral