Malta Weather - Malta Airport Met Office

DETAILED 3-DAY FORECAST FOR MARINERS

TBASSIR DETTALJAT GĦAS-SAJJIEDA (TLETT IJIEM)

Issued at Luqa on Monday 22 December 2014 (Valid for 50 nautical miles radius around Malta) Maħruġ minn Luqa It-Tnejn 22 ta' Diċembru 2014 (għall-ibħra madwar Malta sa 50 mil nawtiku)
Monday 22 December 2014
It-Tnejn 22 ta' Diċembru 2014
Warnings: Twissijiet: Nil Xejn
General Situation: Sitwazzjoni Ġenerali: High pressure covers the western and central Mediterranean, as a trough of low pressure covers the eastern Mediterranean. Pressjoni għolja tinsab fuq il-Punent u ċ-Ċentru tal-Mediterran, filwaqt li firxa ta' pressjoni baxxa tinsab fuq il-Lvant tal-Mediterran.
Weather: Temp: Partly cloudy, locally rather cloudy and with some rain in places at times Ftit imsaħħab, lokalment pjuttost imsaħħab u b'xi ftit xita f'xi nħawi kultant
Visibility: Viżibilità: Good except in precipitation Tajba minbarra fix-xita
Wind: Riħ: Mainly East to Northeast force 2 to 3, locally force 3 to 4 at first, becoming variable L-aktar mil-Lvant għall-Grigal forza 2 għal 3, lokalment forza 3 għal 4 għall-ewwel, li jsir varjabbli
Sea: Baħar: Moderate, locally moderate to rough at first Moderat, lokalment moderat għal qawwi għall-ewwel
Swell: Imbatt: Low Northeast, locally low to moderate at first Baxx mill-Grigal, lokalment baxx għal moderat għall-ewwel
Sea Temperature: Temperatura Tal-Baħar: 18 °C
Tuesday 23 December 2014
It-Tlieta 23 ta' Diċembru 2014
Weather: Temp: Partly cloudy, at times rather cloudy and with the possibility of some rain in places at first Ftit imsaħħab, f'xi waqtiet ikun pjuttost imsaħħab u bil-possibilta' ta' xi ftit xita f'xi nħawi għall-ewwel
Visibility: Viżibilità: Good Tajba
Wind: Riħ: Mainly North to Northwest force 2 to 3 becoming Northwest force 3 locally force 3 to 4 L-aktar mit-Tramuntana għall-Majjistral forza 2 għal 3 li jsir Majjistral forza 3 lokalment forza 3 għal 4
Sea: Baħar: Moderate becoming slight to moderate Moderat li jsir ħafif għal moderat
Swell: Imbatt: Low East Northeast becoming locally negligible Baxx mill-Grieg il-Lvant li jsir lokalment ftit li xejn
Wednesday 24 December 2014
L-Erbgħa 24 ta' Diċembru 2014
Weather: Temp: Partly cloudy Ftit imsaħħab
Visibility: Viżibilità: Good Tajba
Wind: Riħ: West Northwest force 3 locally force 3 to 4 Punent Majjistru forza 3 lokalment forza 3 għal 4
Sea: Baħar: Slight locally slight to moderate Ħafif lokalment ħafif għal moderat
Swell: Imbatt: Negligible, locally low East Northeast at first Ftit li xejn, lokalment baxx mill-Grieg il-Lvant għall-ewwel