Malta Weather - Malta Airport Met Office

DETAILED 3-DAY FORECAST FOR MARINERS

TBASSIR DETTALJAT GĦAS-SAJJIEDA (TLETT IJIEM)

Issued at Luqa on Friday 24 October 2014 (Valid for 50 nautical miles radius around Malta) Maħruġ minn Luqa Il-Ġimgħa 24 t' Ottubru 2014 (għall-ibħra madwar Malta sa 50 mil nawtiku)
Friday 24 October 2014
Il-Ġimgħa 24 t' Ottubru 2014
Warnings: Twissijiet: The Northwest wind which will veer North Northwest will reach gale force 8 in places at times Ir-riħ mill-Majjistral li se jdur mill-Majjistral it-Tramuntana se jilħaq qawwa ta' riefnu forza 8 f'xi nħawi kultant
General Situation: Sitwazzjoni Ġenerali: A depression over the Ionian Sea and extending towards the central Mediterranean is moving towards the Aegean Sea Ċirkolazzjoni ta' pressjoni baxxa fuq il-Baħar Jonju u li qed testendi għal fuq iċ-Ċentru tal-Mediterran riesqa għal fuq il-Baħar Eġew
Weather: Temp: Partly to rather cloudy with isolated showers which may be thundery in places at times Ftit jew wisq imsaħħab b'ħalbiet tax-xita iżolati li jistgħu jkunu bir-ragħad f'xi nħawi kultant
Visibility: Viżibilità: Good except in some showers Tajba minbarra f'xi ħalbiet tax-xita
Wind: Riħ: Northwest force 6 to 7 locally force 7 to 8, becoming North Northwest force 5 to 6 locally force 4 to 5. Majjistral forza 6 għal 7 lokalment forza 7 għal 8, li jsir mill-Majjistral it-Tramuntana forza 5 għal 6 lokalment forza 4 għal 5.
Sea: Baħar: Very rough becoming rough Qawwi ħafna li jsir qawwi
Swell: Imbatt: Low Westerly becoming low to moderate West Northwest Baxx mill-Punent li jsir baxx għal moderat mill-Punent Majjistru
Sea Temperature: Temperatura Tal-Baħar: 25 °C
Saturday 25 October 2014
Is-Sibt 25 t' Ottubru 2014
Weather: Temp: Partly to rather cloudy with isolated showers which may be thundery in places at first Ftit jew wisq imsaħħab b'ħalbiet tax-xita iżolati li jistgħu jkunu bir-ragħad f'xi nħawi għall-ewwel
Visibility: Viżibilità: Good except in some showers Tajba minbarra f'xi ħalbiet tax-xita
Wind: Riħ: North Northwest force 4 to 5 locally force 5 to 6, becoming locally force 3 to 4. Towards northeast of area: becoming Northeast force 3 to 4. Majjistral it-Tramuntana forza 4 għal 5 lokalment forza 5 għal 6, li jsir lokalment forza 3 għal 4. Lejn il-Grigal tal-inħawi: isir mill-Grigal forza 3 għal 4.
Sea: Baħar: Rough becoming moderate to rough Qawwi li jsir moderat għal qawwi
Swell: Imbatt: Low to moderate West Northwest becoming low Northwest Baxx għal moderat mill-Punent Majjistru li jsir baxx mill-Majjistral
Sunday 26 October 2014
Il-Ħadd 26 t' Ottubru 2014
Weather: Temp: Partly to rather cloudy, with isolated showers later and which may be thundery in places overnight. Ftit jew wisq imsaħħab, b'ħalbiet tax-xita iżolati iktar tard u li jistgħu jkunu bir-ragħad f'xi nħawi mal-lejl.
Visibility: Viżibilità: Good except in some showers Tajba minbarra f'xi ħalbiet tax-xita
Wind: Riħ: North Northwest force 3 to 4 locally force 4 to 5 at first, becoming locally force 2 to 3 and veering East Northeast. Towards northeast of area: Northeast force 3 at first. Majjistral it-Tramuntana forza 3 għal 4 lokalment forza 4 għal 5 għall-ewwel, li jsir lokalment forza 2 għal 3 u jdur mill-Grieg il-Lvant. Lejn il-Grigal tal-inħawi: Grigal forza 3 għall-ewwel.
Sea: Baħar: Moderate to rough becoming slight to moderate Moderat għal qawwi li jsir ħafif għal moderat
Swell: Imbatt: Low Northwest becoming low Northeast towards east of area Baxx mill-Majjistral li jsir baxx mill-Grigal lejn il-Lvant tal-inħawi