Malta Weather - Malta Airport Met Office

DETAILED 3-DAY FORECAST FOR MARINERS

TBASSIR DETTALJAT GĦAS-SAJJIEDA (TLETT IJIEM)

Issued at Luqa on Friday 27 February 2015 (Valid for 50 nautical miles radius around Malta) Maħruġ minn Luqa Il-Ġimgħa 27 ta' Frar 2015 (għall-ibħra madwar Malta sa 50 mil nawtiku)
Friday 27 February 2015
Il-Ġimgħa 27 ta' Frar 2015
Warnings: Twissijiet: Nil Xejn
General Situation: Sitwazzjoni Ġenerali: A low pressure area over the Tyrrhenian Sea, and extending to eastern Algeria, will move over the Aegean Sea Pressjoni baxxa fuq il-baħar Tirren, u li testendi sal-Lvant tal-Alġerija, se tersaq għal fuq il-baħar Eġew
Weather: Temp: Rather cloudy with some isolated showers, possibly thundery, with hail and gust at times, becoming partly cloudy in places Pjuttost imsaħħab b'xi ħalbiet iżolati tax-xita, possibilment bir-ragħad, bis-silġ u bil-buffuri tar-riħ f'xi waqtiet, li jsir ftit imsaħħab f'xi nħawi
Visibility: Viżibilità: Good except in showers Tajba minbarra fil-ħalbiet tax-xita
Wind: Riħ: North to Northwest force 4 or 5 backing West Northwest force 5 locally force 5 to 6 in the afternoon and becoming force 4 overnight Tramuntana għall-Majjistral forza 4 jew 5 li jdur mill-Punent Majjistru forza 5 lokalment forza 5 għal 6 wara nofinhar u jsir forza 4 mal-lejl
Sea: Baħar: Moderate to rough becoming locally rough for some time Moderat għal qawwi li jsir lokalment qawwi għal xi ħin
Swell: Imbatt: Low confused becoming mainly Northwest Baxx u mħawwad li jsir l-aktar mill-Majjistral
Sea Temperature: Temperatura Tal-Baħar: 15 °C
Saturday 28 February 2015
Is-Sibt 28 ta' Frar 2015
Weather: Temp: Rather cloudy with some isolated showers at times Pjuttost imsaħħab b'xi ħalbiet iżolati tax-xita f'xi waqtiet
Visibility: Viżibilità: Good except in some showers Tajba minbarra f'xi ħalbiet tax-xita
Wind: Riħ: Westerly force 4 becoming force 2 or 3 during the morning and becoming North Northwest force 3 to 4 overnight Punent 4 li jsir forza 2 jew 3 mal-jum u jsir mill-Majjistral it-Tramuntana forza 3 għal 4 mal-lejl
Sea: Baħar: Moderate to rough becoming slight to moderate Moderat għal qawwi li jsir ħafif għal moderat
Swell: Imbatt: Low Northwesterly Baxx mill-Majjistral
Sunday 01 March 2015
Il-Ħadd 01 ta' Marzu 2015
Weather: Temp: Rather cloudy with some isolated showers a times becoming partly to rather cloudy Pjuttost imsaħħab b'xi ħalbiet iżolati tax-xita f'xi waqtiet li jsir ftit jew wisq imsaħħab
Visibility: Viżibilità: Good except in some showers Tajba minbarra f'xi ħalbiet tax-xita
Wind: Riħ: North Northwest force 3 to 4 becoming West Northwest force 4 to 5 locally force 5 to 6 Majjistral it-Tramuntana forza 3 għal 4 li jsir Punent Majjistru forza 4 għal 5 lokalment forza 5 għal 6
Sea: Baħar: Slight to moderate becoming moderate to rough Ħafif għal moderat li jsir moderat għal qawwi
Swell: Imbatt: Low Northwesterly Baxx mill-Majjistral