Malta Weather - Malta Airport Met Office

DETAILED 3-DAY FORECAST FOR MARINERS

TBASSIR DETTALJAT GĦAS-SAJJIEDA (TLETT IJIEM)

Issued at Luqa on Wednesday 24 September 2014 (Valid for 50 nautical miles radius around Malta) Maħruġ minn Luqa L-Erbgħa 24 ta' Settembru 2014 (għall-ibħra madwar Malta sa 50 mil nawtiku)
Wednesday 24 September 2014
L-Erbgħa 24 ta' Settembru 2014
Warnings: Twissijiet: Nil Xejn
General Situation: Sitwazzjoni Ġenerali: High pressure covers the central Mediterranean Firxa ta' pressjoni għolja ser tkun fuq iċ-ċentru tal-Mediterran
Weather: Temp: Partly cloudy becoming mostly cloudy with the possibility of some isolated showers which may be thundery during the night Ftit imsaħħab li jsir il-biċċa l-kbira msaħħab bil-possibilita' ta' xi ħalbiet iżolati tax-xita li jistgħu jkunu bir-ragħad mal-lejl
Visibility: Viżibilità: Good Tajba
Wind: Riħ: East to Northeast force 4 to 5 locally force 5 to 6 at first, becoming force 2 to 3 and veering South to Southeast. Overnight becoming force 3 to 4 locally force 4 to 5. Lvant għall-Grigal forza 4 għal 5 lokalment forza 5 għal 6 għall-ewwel, li jsir forza 2 għal 3 u jdur min-Nofsinhar għax-Xlokk. Billejl isir Nofsinhar forza 3 għal 4 lokalment forza 4 għal 5.
Sea: Baħar: Moderate to rough becoming slight to moderate overnight Moderat għal qawwi li jsir ħafif għal moderat billejl
Swell: Imbatt: Low to moderate East to Northeast becoming low Baxx għal moderat mil-Lvant għall-Grigal li jsir baxx
Sea Temperature: Temperatura Tal-Baħar: 26 °C
Thursday 25 September 2014
Il-Ħamis 25 ta' Settembru 2014
Weather: Temp: Mostly cloudy with the possibility of some isolated showers which may be thundery at times Il-biċċa l-kbira msaħħab bil-possibilita' ta' xi ħalbiet iżolati tax-xita li jistgħu jkunu bir-ragħad f'xi waqtiet
Visibility: Viżibilità: Good except in showers Tajba minbarra fil-ħalbiet tax-xita
Wind: Riħ: South to Southwest force 3 to 4 locally force 4 to 5 veering to Northwest Nofsinhar għal-Lbiċ forza 3 għal 4 lokalment forza 4 għal 5 li jdur mill-Majjistral
Sea: Baħar: Slight to moderate becoming slight Ħafif għal moderat li jsir ħafif
Swell: Imbatt: Negligible, locally low Northeast at first Ftit li xejn, lokalment baxx mill-Grigal għall-ewwel
Friday 26 September 2014
Il-Ġimgħa 26 ta' Settembru 2014
Weather: Temp: Mostly cloudy with the possibility of some isolated showers which may be thundery at first, becoming partly cloudy Il-biċċa l-kbira msaħħab bil-possibilita' ta' xi ħalbiet iżolati tax-xita li jistgħu jkunu bir-ragħad għall-ewwel, li jsir ftit imsaħħab
Visibility: Viżibilità: Good except in showers Tajba minbarra fil-ħalbiet tax-xita
Wind: Riħ: Northwest force 3 to 4 locally force 4 to 5 becoming force 5 to 6 Majjistral forza 3 għal 4 lokalment forza 4 għal 5 li jsir forza 5 għal 6
Sea: Baħar: Slight becoming moderate to rough, and becoming rough overnight Ħafif li jsir moderat għal qawwi, u jsir qawwi billejl
Swell: Imbatt: Negligible becoming low Westerly overnight Ftit li xejn li jsir baxx mill-Punent billejl