Malta Weather - Malta Airport Met Office

DETAILED 3-DAY FORECAST FOR MARINERS

TBASSIR DETTALJAT GĦAS-SAJJIEDA (TLETT IJIEM)

Issued at Luqa on Thursday 31 July 2014 (Valid for 50 nautical miles radius around Malta) Maħruġ minn Luqa Il-Ħamis 31 ta' Lulju 2014 (għall-ibħra madwar Malta sa 50 mil nawtiku)
Thursday 31 July 2014
Il-Ħamis 31 ta' Lulju 2014
Warnings: Twissijiet: Nil Xejn
General Situation: Sitwazzjoni Ġenerali: High pressure extends from the western Mediterranean to Libya, as a trough of low pressure extends from Greece to the Gulf of Genoa. Pressjoni għolja qed testendi mill-Punent tal-Mediterran sal-Libja, filwaqt li firxa ta' pressjoni baxxa qed testendi mill-Greċja sal-Golf ta' Ġenoa.
Weather: Temp: Partly cloudy, locally rather cloudy at times Ftit imsaħħab, lokalment pjuttost imsaħħab f'xi waqtiet
Visibility: Viżibilità: Good Tajba
Wind: Riħ: Northwesterly force 5 to 6 locally force 6 to 7 gradually decreasing and becoming force 4 to 5 overnight Majjistral forza 5 għal 6 lokalment forza 6 għal 7 li gradwalment jonqos u jsir forza 4 għal 5 mal-lejl
Sea: Baħar: Generally rough Ġeneralment qawwi
Swell: Imbatt: Low Northwest locally low to moderate at first and overnight Baxx mill-Majjistral lokalment baxx għal moderat għall-ewwel u mal-lejl
Sea Temperature: Temperatura Tal-Baħar: 25 °C
Friday 01 August 2014
Il-Ġimgħa 01 t' Awwissu 2014
Weather: Temp: Partly cloudy, locally rather cloudy at first, becoming mainly fine Ftit imsaħħab, lokalment pjuttost imsaħħab għall-ewwel, li jsir il-biċċa l-kbira sabiħ
Visibility: Viżibilità: Good Tajba
Wind: Riħ: Northwest force 4 to 5, locally force 5 to 6 at first, becoming force 3 to 4 and backing Westerly Majjistral forza 4 għal 5, lokalment forza 5 għal 6 għall-ewwel, li jsir forza 3 għal 4 u jdur mill-Punent
Sea: Baħar: Rough becoming moderate Qawwi li jsir moderat
Swell: Imbatt: Low Northwest locally low to moderate at first Baxx mill-Majjistral lokalment baxx għal moderat għall-ewwel
Saturday 02 August 2014
Is-Sibt 02 t' Awwissu 2014
Weather: Temp: Mainly fine Il-biċċa l-kbira sabiħ
Visibility: Viżibilità: Good Tajba
Wind: Riħ: Mainly West to Northwest force 2 to 3 locally force 3 to 4, backing South to Southeast overnight L-iktar mill-Punent għall-Majjistral forza 2 għal 3 lokalment forza 3 għal 4, li jdur min-Nofsinhar għax-Xlokk mal-lejl
Sea: Baħar: Moderate becoming slight Moderat li jsir ħafif
Swell: Imbatt: Low Northwest becoming negligible Baxx mill-Majjistral li jsir ftit li xejn