DETAILED FORECAST

TBASSIR DETTALJAT

MIA Language
MIA Language
Issued on Sunday 20 April 2014 (Forecast for tomorrow)

CURRENT CONDITIONS

IT-TEMP BĦALISSA

Last updated
17:45
CLOUDY, IMSAĦĦAB
22°C
High 23°C  |   Low 15°C L-Ogħla 23°C  |   L-Inqas 15°C
CLOUDY
Feels Like:Jinħass: 22°C Sunrise:Tlugħ ix-Xemx: 06:22
Humidity:Umdita': 52% Sunset:Inżul ix-Xemx: 19:40
Wind:Riħ: SW 4 Knots Barometer:Barometru: 1006 hPa

Outlook Overnight

Temp Matul il-Lejl

CLOUDY NIGHT, LEJL IMSAĦĦAB
Cloudy with some rain at times possibly thundery in places, and with a moderate to rather strong East Southeast wind becoming West Northwest. Imsaħħab bi ftit xita kultant possibilment bir-ragħad f'xi nħawi, u b'riħ moderat għal ftit qawwi mix-Xlokk il-Lvant li jdur mill-Punent Majjistru.

DETAILED FORECAST

TBASSIR DETTALJAT

High L-Ogħla
23°C
Low L-Inqas
15°C
UV Index
9
Feels Like (°C)
23
Warnings: Twissijiet: Nil Xejn
General Situation: Sitwazzjoni Ġenerali : An area of low pressure over the Ionian Sea and extending towards the central Mediterranean Sea is moving northeastwards Arja ta' pressjoni baxxa fuq il-Baħar Jonju u li qed testendi għal fuq iċ-Ċentru tal-Baħar Mediterran riesqa lejn il-Grigal
Weather: Temp: Rather cloudy with rain at times possibly thundery in places later Pjuttost imsaħħab bix-xita kultant possibilment bir-ragħad f'xi nħawi iktar tard
Visibility: Viżibilità: Generally good Ġeneralment tajba
Wind: Riħ: Moderate to rather strong West Northwest occasionally rather strong at first, becoming light to moderate. Moderat għal ftit qawwi mill-Punent Majjistru kultant ikun ftit qawwi għall-ewwel, li jsir ħafif għal moderat.
Sea: Baħar: Moderate Moderat
Swell: Imbatt: Low South Southeast becoming low West Northwest Baxx min-Nofsinhar ix-Xlokk li jsir baxx mill-Punent Majjistru
Sea Temperature: Temperatura tal-Baħar: 16°C