DETAILED FORECAST

TBASSIR DETTALJAT

MIA Language
MIA Language
Issued on Wednesday 30 July 2014 (Forecast for tomorrow)

CURRENT CONDITIONS

IT-TEMP BĦALISSA

Last updated
01:45
FINE NIGHT, LEJL SABIĦ
23°C
High 29°C  |   Low 23°C L-Ogħla 29°C  |   L-Inqas 23°C
FINE
Feels Like:Jinħass: 23°C Sunrise:Tlugħ ix-Xemx: 06:08
Humidity:Umdita': 72% Sunset:Inżul ix-Xemx: 20:08
Wind:Riħ: NNW 18 Knots Barometer:Barometru: 1012 hPa

Outlook Overnight

Temp Matul il-Lejl

PARTLY CLOUDY NIGHT, FTIT IMSAĦĦAB
Partly cloudy becoming rather cloudy and with a rather strong to strong Northwest wind, locally very strong for some time, decreasing to moderate to rather strong early in the morning Ftit imsaħħab li jsir pjuttost imsaħħab u b'riħ ftit qawwi għal qawwi mill-Majjistral, lokalment qawwi ħafna għal xi ħin, li jonqos għal moderat għal ftit qawwi kmieni filgħodu.

DETAILED FORECAST

TBASSIR DETTALJAT

High L-Ogħla
29°C
Low L-Inqas
23°C
UV Index
8
Feels Like (°C)
33
Warnings: Twissijiet: Nil Xejn
General Situation: Sitwazzjoni Ġenerali : A ridge of high pressure from the Atlantic, over southern France to the Gulf of Gabes, and a trough of low pressure from Algeria over Libya and extending over the Adriatic Sea are moving eastwards. Firxa ta' pressjoni għolja mill-Atlantiku għal fuq in-Nofsinhar ta' Franza sal-Golf ta' Gabes, u pressjoni baxxa mill-Alġerija għal fuq il-Libja u testendi sa fuq il-Baħar Adrijatiku, resqin lejn il-Lvant.
Weather: Temp: Partly cloudy, locally rather cloudy at first, becoming mainly fine Ftit imsa]]ab, lokalment pjuttost imsaħħab li jsir il-biċċa l-kbira sabiħ
Visibility: Viżibilità: Good Tajba
Wind: Riħ: Moderate to rather strong Northwest becoming rather strong, locally strong for some time in the evening Moderat għal ftit qawwi mill-Majjistral li jsir ftit qawwi, lokalment qawwi għal xi ħin filgħaxija
Sea: Baħar: Rough Qawwi
Swell: Imbatt: Low Northwesterly becoming low westerly in the evening. Baxx mill-Majjistral li jsir baxx mill-Punent filgħaxija
Sea Temperature: Temperatura tal-Baħar: 25°C