DETAILED FORECAST

TBASSIR DETTALJAT

MIA Language
MIA Language
Issued on Friday 30 January 2015 (Forecast for tomorrow)

CURRENT CONDITIONS

IT-TEMP BĦALISSA

Last updated
01:15
CLOUDY NIGHT, LEJL IMSAĦĦAB
12°C
High 17°C  |   Low 11°C L-Ogħla 17°C  |   L-Inqas 11°C
CLOUDY
Feels Like:Jinħass: 12°C Sunrise:Tlugħ ix-Xemx: 07:04
Humidity:Umdita': 93% Sunset:Inżul ix-Xemx: 17:27
Wind:Riħ: NW 15 Knots Barometer:Barometru: 998 hPa

Outlook Overnight

Temp Matul il-Lejl

CHANCE OF RAIN NIGHT, POSSIBBILTÀ TA’ XITA
Mostly cloudy with some rain at times and and with a rather strong to strong West Southwest wind becoming moderate to rather strong for some time Il-biċċa l-kbira msaħħab b'xi xita f'xi waqtiet u b'riħ ftit qawwi għal qawwi mill-Punent il-Lbiċ li jsir moderat għal ftit qawwi għal xi ħin

DETAILED FORECAST

TBASSIR DETTALJAT

High L-Ogħla
17°C
Low L-Inqas
11°C
UV Index
3
Feels Like (°C)
15
Warnings: Twissijiet: Nil Xejn
General Situation: Sitwazzjoni Ġenerali : An area of low pressure extends from northern Italy to northern Africa Arja ta' pressjoni baxxa testendi mit-Tranuntana tal-Italja sat-Tramuntana tal-Afrika
Weather: Temp: Partly to rather cloudy with the chance of some rain occasionally Ftit jew wisq imsaħħab biċ-ċans ta' xi ftit xita kultant
Visibility: Viżibilità: Good Tajba
Wind: Riħ: Rather strong to strong West Southwest at first becoming strong to very strong Ftit qawwi għal qawwi mill-Punent il-Lbiċ għall-ewwel li jsir qawwi għal qawwi ħafna
Sea: Baħar: Rough locally rough to very rough Qawwi lokalment qawwi għal qawwi ħafna
Swell: Imbatt: Low to moderate Westerly Baxx għal moderat mill-Punent
Sea Temperature: Temperatura tal-Baħar: 16°C