DETAILED FORECAST

TBASSIR DETTALJAT

MIA Language
MIA Language
Issued on Tuesday 06 October 2015 (Forecast for tomorrow)

CURRENT CONDITIONS

IT-TEMP BĦALISSA

Last updated
20:15
CLOUDY NIGHT, LEJL IMSAĦĦAB
24°C
High 28°C  |   Low 21°C L-Ogħla 28°C  |   L-Inqas 21°C
CLOUDY
Feels Like:Jinħass: 24°C Sunrise:Tlugħ ix-Xemx: 07:00
Humidity:Umdita': 84% Sunset:Inżul ix-Xemx: 18:42
Wind:Riħ: WSW 5 Knots Barometer:Barometru: 1014 hPa

Outlook Overnight

Temp Matul il-Lejl

CLOUDY NIGHT, LEJL IMSAĦĦAB
Cloudy with a light to moderate Southwest wind becoming moderate to rather strong Northwesterly Imsaħħab b'riħ ħafif għal moderat mil-Lbiċ li jsir moderat għal ftit qawwi mill-Majjistral

DETAILED FORECAST

TBASSIR DETTALJAT

High L-Ogħla
28°C
Low L-Inqas
21°C
UV Index
6
Feels Like (°C)
32
Warnings: Twissijiet: Nil Xejn
General Situation: Sitwazzjoni Ġenerali : Low pressure over Italy and the Adriatic will extend towards the Maltese Islands. Arja ta' pressjoni baxxa fuq l-Italja u l-Adrijatiku ser testendi lejn il-Gżejjer Maltin.
Weather: Temp: Cloudy becoming fine Imsaħħab li jsir sabiħ
Visibility: Viżibilità: Good Tajba
Wind: Riħ: Moderate to rather strong Northwesterly becoming rather strong to strong. Moderat għal ftit qawwi mill-Majjistral li jsir ftit qawwi għal qawwi.
Sea: Baħar: Slight to moderate becoming moderate to rough Ħafif għal moderat li jsir moderat għal qawwi
Swell: Imbatt: Negligible Ftit li xejn
Sea Temperature: Temperatura tal-Baħar: 25°C