DETAILED FORECAST

TBASSIR DETTALJAT

MIA Language
MIA Language
Issued on Thursday 05 March 2015 (Forecast for tomorrow)

CURRENT CONDITIONS

IT-TEMP BĦALISSA

Last updated
19:10
CLOUDY NIGHT, LEJL IMSAĦĦAB
12°C
High 14°C  |   Low 10°C L-Ogħla 14°C  |   L-Inqas 10°C
CLOUDY
Feels Like:Jinħass: 12°C Sunrise:Tlugħ ix-Xemx: 06:26
Humidity:Umdita': 63% Sunset:Inżul ix-Xemx: 18:00
Wind:Riħ: W 21 Knots Barometer:Barometru: 1012 hPa

Outlook Overnight

Temp Matul il-Lejl

SHOWERS NIGHT, ĦALBIET TAX-XITA
Mostly cloudy with showers which may be thundery, with hail and gusty at times and with a very strong locally gale force Westerly wind becoming strong locally very strong West Northwest Il-biċċa l-kbira msaħħab b'ħalbiet tax-xita li jistgħu jkunu bir-ragħad, bis-silġ u bil-buffuri tar-riħ f'xi waqtiet u b'riħ qawwi ħafna lokalment qawwa ta' riefnu mill-Punent li jsir qawwi lokalment qawwi ħafna mill-Punent Majjistru

DETAILED FORECAST

TBASSIR DETTALJAT

High L-Ogħla
14°C
Low L-Inqas
10°C
UV Index
3
Feels Like (°C)
11
Warnings: Twissijiet: The Northwest wind, which will back West, will be rather strong to strong locally very strong over the exposed areas of the Maltese Islands, and later on increases to very strong locally gale force. This warning is valid till nine o'clock tonight (05/2100 local time) and will be renewed accordingly. Ir-riħ mill-Majjistral, li se jdur mill-Punent, se jkun ftit qawwi għal qawwi lokalment qawwi ħafna fuq l-inħawi fejn jaqbel tal-Gżejjer Maltin, u iktar tard jiżdied għal qawwi ħafna lokalment qawwa ta' riefnu. Din it-twissija tibqa fis-seħħ sad-disgħa tal-lejla (05/2100 ħin lokali) u terġa tiġi mġedda kif meħtieġ.
General Situation: Sitwazzjoni Ġenerali : A low pressure area over southern Italy will slowly move over the Ionian Sea and continue to weaken Arja ta' pressjoni baxxa fuq in-Nofsinhar tal-Italja se tersaq bilmod fuq il-baħar Jonju u tkompli tiddgħajjef
Weather: Temp: Mostly cloudy with showers locally thundery, with hail and gusty at times Il-biċċa l-kbira msaħħab bil-ħalbiet tax-xita li jkunu lokalment bir-ragħad, bis-silġ u bil-buffuri tar-riħ f'xi waqtiet
Visibility: Viżibilità: Good except in showers Tajba minbarra fil-ħalbiet tax-xita
Wind: Riħ: Strong locally very strong West Northwest becoming rather strong locally strong North Northwest by evening Qawwi lokalment qawwi ħafna mill-Punent Majjistru li jsir ftit qawwi lokalment qawwi mill-Majjistral it-Tramuntana sa filgħaxija
Sea: Baħar: Very rough becoming rough to very rough Qawwi ħafna li jsir qawwi għal qawwi ħafna
Swell: Imbatt: Moderate West Northwest becoming low to moderate Moderat mill-Punent Majjistru li jsir baxx għal moderat
Sea Temperature: Temperatura tal-Baħar: 15°C